1- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.

2- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.

3- شغلي را ترجيح مي دهم كه حتي الامكان من تصميم گيرنده باشم.

4- مي توانم بدون تنش زياد‌‌، با مشكلات مقابله كنم.

5- مي توانم براي معني دادن به زندگي تا حد امكان تلاش كنم.

6- نسبت به هيجاناتم آگاهم.

7- سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم.

7- سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم.

9- معتقدم توانايي تسلط بر شرايط دشوار را دارم.

10- بيشتر مواقع به خودم اطمينان دارم.

11- كنترل خشم برايم مشكل است.

12- شروع دوباره ، برايم سخت است.

13- كمك كردن به ديگران را دوست دارم.

14- به خوبي مي توانم احساسات ديگران را درك كنم.

15- هنگامي كه از ديگران خشمگين مي شوم ، نمي توانم با آنها در اين مورد صحبت كنم.

16- هنگام رويارويي با يك موقعيت دشوار، دوست دارم تا حد ممكن در مورد آن اطلاعات جمع آوري كنم.

17- خنديدن برايم سخت است.

18- هنگام كار كردن با ديگران بيشتر پيرو افكار آنها هستم تا فكر خودم.

19- نمي توانم به خوبي فشارها را تحمل كنم.

20- در چند سال گذشته كمتر كاري را به نتيجه رسانده ام.

21- به سختي مي توانم احساسات عميقم را با ديگران در ميان بگذارم.

22- ديگران نمي فهمند كه من چه فكري دارم.

23- به خوبي با ديگران همراهي مي كنم.

24- به اغلب كارهايي كه مي كنم خوش بين هستم.

25- براي خودم احترام قائل هستم.

26- عصبي بودنم مشكل ايجاد مي كند.

27- به سختي مي توانم فكرم را در مورد مسائل تغيير دهم.

28- كمك به ديگران ، مرا كسل نمي كند، به خصوص اگر شايستگي آن را داشته باشند.

29- دوستانم مي توانند مسائل خصوصي خودشان را با من در ميان بگذارند.

30- مي توانم مخالفتم را با ديگران ابراز نمايم.

31- هنگام مواجهه با يك مشكل ، اولين كاري كه انجام مي دهم دست نگه داشتن و فكر كردن است.

32- فرد با نشاطي هستم.

33- ترجيح مي دهم ديگران برايم تصميم بگيرند.

34- احساس مي كنم كنترل اضطراب برايم مشكل است.

35- از كارهايي كه انجام مي دهم راضي نيستم.

36- به سختي مي فهمم چه احساسي دارم.

37- تمايل دارم با آنچه در اطرافم مي گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره مي روم.

38- روابط صميمي با دوستانم براي هر دو طرف مان اهميت دارد.

39- حتي در موقعيت هاي دشوار، معمولا براي ادامه كار انگيزه دارم.

40- نمي توانم خودم را اين طور كه هستم بپذيرم.

41- ديگران به من مي گويند هنگام بحث آرام تر صحبت كنم.

42- به آساني با شرايط جديد سازگار مي شوم.

43- به كودك گمشده فكر مي كنم ، حتي اگر همان موقع جاي ديگري كار داشته باشم.

44- به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.

45- نه گفتن برايم مشكل است.

46- هنگام تلاش براي حل يك مشكل، راه حل هاي ممكن را در نظر می آورم، سپس بهترين را انتخاب مي كنم.

47- از زندگي ام راضي ام.

48- تصميم گيري برايم مشكل است.

49- مي دانم در شرايط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ كنم.

50- هيچ چيز در من علاقه ايجاد نمي كند.

51- از احساسي كه دارم آگاهم.

52- در تصورات و خيال پردازي هايم غرق مي شوم.

53- با ديگران رابطه خوبي دارم.

54- معمولاً انتظار دارم، مشكلات به خوبي ختم شوند، هر چند گاهي اين طور نمي شود.

55- از اندام و ظاهر خود راضي هستم.

56- كم صبر هستم.

57- مي توانم عادات قبلي ام را تغيير دهم.

58- اگر لازم باشد با زير پا گذاشتن قانون از موقعيتي فرار كنم، اين كار را انجام مي دهم.

59- نسبت به احساسات ديگران حساس هستم.

60- مي توانم به راحتي افكارم را با ديگران بگويم.

61- هنگام حل كردن، به سختي مي توانم در مورد انتخاب بهترين راه حل تصميم گيري كنم.

62- اهل شوخي هستم.

63- در انجام كارها و امور مختلف به ديگران وابسته ام.

64- رويارويي با مسائل ناخوشايند برايم مشكل است.

65- حتي الامكان كارهايي را به عهده مي گيرم كه برايم لذت بخش است.

66- حتي هنگام آشفتگي، از آنچه در من اتفاق مي افتد آگاهم.

67- تمايل به مبالغه گويي دارم.

68- به نظر ديگران من فردي اجتماعي هستم.

69- به توانايي ام براي مقابله با دشوارترين مسائل اطمينان دارم.

70- از شيوه نگرش و فكرم راضي هستم.

71- بد جوري خشمگين مي شوم.

72- معمولاً تغيير ايجاد كردن در زندگي روزانه برايم سخت است.

73- قادر هستم احترام به ديگران را حفظ كنم.

74- ديدن رنج ديگران برايم سخت است.

75- به نظر ديگران من نمي توانم احساسات و افكارم را بروز دهم.

76- هنگام روبرو شدن با شرايط دشوار، سعي مي كنم در مورد راه حل هاي ممكن فكر كنم.

77- افسرده هستم.

78- فكر مي كنم به ديگران بيشتر احتياج دارم، تا ديگران به من.

79- مضطرب هستم.

80- در مورد آنچه مي خواهم در زندگي انجام دهم فكر مشخص و خوبي ندارم.

81- به سختي مي توانم از امور برداشت صحيحي داشته باشم.

82- به سختي مي توانم احساساتم را بيان كنم.

83- با دوستانم رابطه صميمي بر قرار مي كنم.

84- قبل از شروع كارهاي جديد، معمولاً احساس مي كنم شكست خواهم خورد.

85- هنگام بررسي نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبي در مورد خودم دارم.

86- هنگام عصبانيت زود از كوره در مي روم.

87- اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برايم دشوار خواهد بود.

88- به نظر من پايبندي يك شهروند به قانون مهم است.

89- از جريحه دار كردن احساسات ديگران خودداري مي كنم.

90- مشكل مي توانم از حق خودم دفاع كنم.