مشخصات و شناسنامه

فاتحه نام سوره یک قرآن ، دارای 7 آیه و درجز یک قرآن که به معنای ستایش می باشد. این سوره به ام‌الکتاب یا فاتحه الکتاب نیز ملقب است و از سوره های مکی می باشد.

متن و ترجمه کامل صوتی و تصویری

فاتحه