برای اینکه کسب درآمد دلاری داشته باشیم راههای مختلفی وجود دارد ، قطعا برای شروع کسب درآمد دلاری هر کدام از این مسیرها هزینه هایی را به همراه دارد ولی شما باید ابتدا مسیرهای کسب درآمد دلاری را بشناسید ، هزینه های هر مسیر را برآورد کنید و با توجه به نوع مسیر ، میزان درآمد حاصله و میزان هزینه لازم برای اقدام این بار استارت بزنید و در این مسیر به کسب درآمد دلاری بپردازید. به صورت کلی مسیرهای کسب درآمد دلاری به دو روش تقسیم می شوند:

کسب درآمد دلاری با واسطه

در این روش شما با استفاده یک عامل واسط به کسب درآمد دلاری می پردازید و آن سایت هایی هستند که در آن سایت ثبت نام می کنید ، شروع به پیدا کردن مشتری می کنید و درآمد کسب میکنید

کسب درآمد دلاری بصورت مستقیم