تبریک! کتاب مرجع کامل مشاغل دلاری به ایمیل شما ارسال شد

خیلی ها به این درآمدهای بالا رسیدن!!!

ویدیو را تا آخر ببین دوست من متوجه میشی

ببین متوجه ام که واقعا نمیدونی از کجا شروع کنی؟ چجوری تبلیغ کنی؟ چجوری مشتری خارجی پیدا کنی؟ چجوری معضل زبان و ارتباط با مشتری را حل کنی؟ چجوری باهاش قراداد ببندی؟ چجوری تاییدیه خدمات را ازش بگیری؟ چجوری حساب ارزی داشته باشی؟ و چجوری دلارت را به ریال تبدیل کنی؟

 همه اینها را در قالب چندین ویدیوی آموزشی در پکیج زیرساخت های درآمد دلاری بهت میگم